Cardio-pulmonary reflex control
– an intriguing territory where physiology meets cardiology
Workshops
International conference
May 14-15, 2019 | Wroclaw

Rejestracja/Registration

Dane osobowe/Personal data

Zgody/Consents

Dobrowolna zgoda

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych – imienia, nazwiska, specjalizacji, adresu e-mailowego w celach marketingowych przez Organizatora – Grupę casusBTL Sp. z o.o. w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera w szczególności o kolejnych edycjach konferencji, nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mailowy zgodnie z zasadami określonymi w Klauzuli prywatności, które przyjmuję do wiadomości.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Rejestracja/Registration

(Rejestracja uprawnia lekarzy do bezpłatnego udziału w konferencji Heart Failure opTIMISM/Registration entitles physicians to free participation in the Heart Failure opTIMISM conference)

Suma/Sum: 0 PLN